Digitális Témahét 2024.

A Digitális Témahét Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye. 2016-ban indult útjára az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére. Az ebben a tanévben nyolcadik alkalommal, a Belügyminisztérium támogatásával, az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány szakmai koordinációjával megrendezésre kerülő Digitális Témahét célja, hogy a digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia és innovatív pedagógiai módszerek terjesztésén keresztül fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját, segítse a 21. századi képességek fejlesztését biztosító digitális pedagógiai módszerek terjesztését.”

Intézményünkben április 8. és április 12. között zajlott a „Digitális témahét”.

A Szabó Zoltán informatika tanár kollégánk által koordinált tevékenységek osztályszinten valósultak meg, az osztálytanítók/osztályfőnökök irányításával az 1-8. évfolyamokon.

A megvalósítás projekt-munka keretein belül történt. Tanulóink nagy kedvvel, és a körültekintően megválasztott tematikának köszönhetően nagy érdeklődéssel láttak munkához.

A hét során a következő témák kerültek feldolgozásra:

  • Botond vagy egyéb magyar monda elolvasása vagy meghallgatása.
  • Mit jelent számunkra a magyarságunk?
  • Közös gondolattérkép. Az én Magyarországom milyen lenne?
  • Kunszentmiklós történelme
  • Egy híres kunszentmiklósi épület, tér, természeti képződmény bemutatása idővonalon, hozzákapcsolva a fontosabb történelmi eseményeket, irodalmi műveket, filmeket.
  • Galaxisok és Tejútrendszer
  • Miért Hadak Útja?
  • A Naprendszer bolygóinak feldolgozása akár egy elképzelt expedíció köré épített kutatással.Felszín, légkör, űrkutatási eredmények, művészet, vallás….

A projektmunka eredményeként számos szép produktum született!

Köszönjük minden kollégánk és tanulónk témahét során elvégzett, lelkiismeretes munkáját!