Felhívás

Tisztelt Szülők!

A 2013/14-es tanévtől kezdődően minden első osztályos tanulónak kötelezően választania kell a következő két tantárgy közül az egyiket:

  • Erkölcstan
  • Hit- és erkölcstan

A beíratáson jelen lesznek a Hit- és erkölcstan oktatására vállalkozó egyházak képviselői, akiktől a szülők tájékoztatást kaphatnak a tantárgyról.

Döntéséről a beiratkozás napján kell nyilatkoznia.

Iskolánkban a következő egyházak jelezték, hogy a Hit- és erkölcstan tantárgyat tanítják:

  • Református Egyház
  • Római Katolikus Egyház
  • Magyar Pünkösdi Egyház