Hit- és erkölcstan – 2014.

2014/15-ös tanévben a következő évfolyamok tanulóinak kell választani a hit- és erkölcstan vagy erkölcstan tantárgyak közül az egyiket:

  • beiratkozó  1. osztályosoknak,
  • a már tanulói jogviszonnyal rendelkező leendő második, ötödik és hatodik évfolyamos tanulóknak.

A fentiekkel kapcsolatban tájékoztató napot szervezünk, amelyről értesülhetnek:

  • az iskolánk honlapján (www.kutyafuluek.hu)
  • óvodai plakátokon,
  • és a tanulóknak átadott szórólapokról.

Kunszentmiklós, 2014. február 25.

Horváth Tibor

intézményvezető