7. évfolyam

Követelmények:

Félévi osztályozó vizsga 7. évfolyam

Készülni a Tk. 96. oldaláig. Az I., II fejezetek, Mf.: 65. oldaláig kell.

Az osztályozó vizsga felépítése:

 1. rész: írásbeli feladatsor
 2. rész: szóbeli. Az alábbi tételek közül kell húzni egyet.

Tételsor:

 1. A kémia tárgya
 2. Laboratóriumi eszközök
 3. Az anyag részecske – szerkezete, halmazállapotai, halmazállapot-változások
 4. Fizikai és kémiai tulajdonságok, fizikai és kémiai változások
 5. A levegő (összetétel, szennyezések, védelem)
 6. Az égés (feltételei, fajtái, tűzoltás)
 7. Természetes vizek, desztillált víz, a víz szennyezései
 8. Oldódás, oldhatóság. Az oldatok tömegszázalékos összetétele
 9. Szétválasztási műveletek
 10. A hidrogén égése, vízbontás