7. évfolyam

Követelmények:

Félévi osztályozó vizsga 7. évfolyam

Készülni a Tk. 100. oldaláig. Az I., II.,III., és IV. fejezetek, Mf.: 65. oldaláig kell.

Az osztályozó vizsga felépítése:

 1. rész: írásbeli feladatsor
 2. rész: szóbeli. Az alábbi tételek közül kell húzni egyet.

Tételsor:

 1. Afrika felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza
 2. Élet Afrikában
 3. Ausztrália és Óceánia felszíne, tájai, éghajlata, vízrajza
 4. Amerika fekvése, felszíne, tájai, vízrajza
 5. Éghajlati övezetek, talajtípusok, élővilág Amerikában
 6. Az Amerikai Egyesült Államok ipara és mezőgazdasága
 7. Ázsia fekvése, felszíne, tájai
 8. Ázsia éghajlata, élővilága, vízrajza
 9. Kína, Japán és India
 10. Délkelet –  Ázsia országai

Szorgalmi:

 • · A szorgalmi munkákat kézzel, vagy számítógépen írt A/4-es lapon

fogadom el.

( Azok a munkák melyekről kiderül, hogy teljes terjedelmében az internetről

másolták, jeles osztályzatot nem érdemelnek!)

 • Terjedelme nem lehet sem rövidebb, sem hosszabb, mint 1-3 oldal.

(gépelve: 12-es betűméret, 1-es sorköz, a képek száma max.:2, mérete 4·4 cm)

 • A szorgalmi munkák egész tanévben folyamatosan végezhetők, bármikor

leadhatók.

 • Egy diáktól egy tanév során legfeljebb három szorgalmi munkát értékelek

jeles osztályzattal.

Témakörök:

 1. Nemzeti parkok Afrikában
 2. Ausztrália és Óceánia csodái
 3. Híres magyar Ázsia – kutatók
 4. Nemzeti parkok Ázsiában
 5. Európa fekvése, partvonalainak jellegzetességei
 6. Az Európai Unió kialakulása és felépítése
 7. A Benelux Államok
 8. Dél-Európa a fiatal Európa
 9. A délszláv államok
 10.  Az éghajlatok és a gazdálkodási összefüggések Kelet – Európában

Minimum követelmény:

A továbbhaladás feltételei:

A tanulók:

 • ismerjék a földrészek földrajzi helyzetét, szerkezetét, felszínét, éghajlatát, vízrajzát, talajaikat, egymásra hatásuk összefüggéseit és folyamatait;
 • értsék, hogyan hat a természeti környezet az életmódra, a gazdálkodási lehetőségekre, a településformákra;
 • tudják különböző szempontok szerint modellként vizsgálni a tipikus tájakat;
 • ismerjék a kontinensek legjelentősebb országcsoportjainak, és néhány országának természeti és társadalomföldrajzi jellemzőit, jelentőségüket a Földön;
 • tudjanak példákat mondani az emberi beavatkozások által okozott környezeti károkra és a megoldás lehetőségeire;
 • értsék meg, hogy az egyensúlyi állapot fenntartásához nemzetközi összefogásra van szükség;
 • alakuljon bennük a földrajzi információhordozók kiválasztására és használatára való képesség;
 • legyenek képesek tájékozódni a különböző méretarányú földrajzi és tematikus térképeken;
 • ismerjék az eligazodáshoz szükséges topográfiai fogalmakat, helyezzék el ezeket térképvázlatokon, mutassák meg az atlaszban, falitérképeken.
 • használják a szakkifejezéseket, fogalmakat;