Tájékoztatás a 2018/2019-es tanévben hit- és erkölcstan oktatást vállaló egyházi jogi személyekről