Általános iskolákba történő beíratás

1.sz.melléklet

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8. – 9. (hétfő, kedd)

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

 

2013.

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

Körzeti általános iskolák:

 1. Varga Domokos Általános Művelődési Központ,

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.

További, a tankerület illetékességi területén működő általános iskolák:

 1. Dunaegyházi Általános Művelődési Központ, 6323 Dunaegyháza, Iskola u. 1.
 2. Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 6098 Tass, Dunai u. 24
 3. Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda, 6097 Kunadacs, Petőfi Sándor u. 1.
 4. Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola és Óvoda, 6045 Ladánybene, Fő utca 72.
 5. Nagy Lajos Általános Művelődési Központ, 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11.
 6. Önkormányzat Általános Iskolája Kunpeszér, 6096 Kunpeszér, Petőfi Sándor u. 16.
 7. Petőfi Sándor Általános Iskola, 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 6.
 8. Szabadszállási Általános Művelődési Központ, 6080 Szabadszállás, Honvéd u. 28.
 9. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Petőfi Sándor Többcélú Közoktatási Intézménye Óvoda, Általános Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár, 6086 Szalkszentmárton, Petőfi Sándor tér 12.

Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola, 6090 Kálvin tér 17.

Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Általános Iskola, Gazda és Gazdaasszonyképző Szakiskola, Mezőgazdasági Szakközépiskola, Kollégium, 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 12.

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:

Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, 6087 Dunavecse, Fő utca 39.

 

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

 

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

 • óvodai szakvélemény,
 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 

Diákigazolvány igényléshez az okmányiroda által készített fénykép szükséges.

 

Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:

 

Hétfő: 815-1200,  1300-1730

Kedd: 815-1200,  1300-1600

Csütörtök-péntek: 815-1200