Általános iskolai beiratkozás részletes szabályai

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai
beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi
erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a
2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos
szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné
beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges,
ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik
intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a
kiválasztott iskolába
.

A veszélyhelyzetre való
tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség
szerint online módon
intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén
keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
elérhetőségen talál meg. 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban
történik:

 1. A
  beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020.
  április 24. 24:00 óra között
  azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le
  beiratkozási kérelmeiket, akik
 2. nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 3. állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező
  általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második
szakasz
ában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra
között
azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással
kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába
  kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű
  tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási
  helye szerinti körzetes általános iskolába[2]
  kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április
28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti
körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban,
illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban
szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes
képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének
beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a
lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások
minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben
Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános
iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az
érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan
az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi
helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik
meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági
  igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
  hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog
  gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek
körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a
gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt.
Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok
másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni
az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az
online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév
első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és
a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat
elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok
megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást
követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő
beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy
iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának
ügyintézésére

Amennyiben az elektronikus úton
történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények
lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk,
hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi
helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések
személyes benyújtására naponta 8-12 óráig van lehetőség

Felhívjuk figyelmét, hogy a két
szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen
általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Kunszentmiklós, 2020. április 7.

                                                                                                       Horváth
Tibor intézményvezető


[1],
2
Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű
ott lakásnak minős
ül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola
körzetében van a lakóhelye, ennek
hiányában
a tartózkodási helye
.