NTP- KTK-17-B-0031 – „ Bábok játéka, a bábok kalandja”

A Varga Domokos Általános Iskola és AMI intézményének Kunszentmiklósi Országjárók Alapítványa „ A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása” című NTP- KTK- 17 kódjelű pályázati kiírásra  beadott: „ Bábok játéka, a bábok kalandja” címmel beadott pályázatával 1.373.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat az NTP- KTK-17-B-0031 kódszámot kapta.

A „ Bábok játéka, a bábok kalandjai” című tehetségműhely a mesék világán keresztül, a bábozás módszerét felhasználva, komplex tevékenységeivel fejleszti a tehetségígéretek erős oldalát. A tehetséggondozó programunk megvalósítása során törekszünk a résztvevők önismeretének, szociális kompetenciáinak fejlesztésére irányuló tevékenységek folyamatos megvalósítására. Célunk, hogy a dráma- és előadó művészettel erősítsük a roma és/vagy hátrányos helyzetű tehetségígéretek közösségi identitásának kialakulását, művészi kifejezőképességének fejlődését. A program során lehetőség van az iskola és környezetünk más kulturális rendezvényeibe önbizalommal való bekapcsolódásra a bábjáték megismerése révén. A bábjátékban átélt sikerélmény segíti az érzelmi fejlődésüket, amely megalapozza a későbbi eredményes tehetség- kibontakozását. A program szerves részét képezi a kecskeméti kirándulás, a Katona József Színházba, ahol egy színházi előadást tekintenek meg a pályázatba bevont tanulók.

A programsorozat 2017. szeptember 15. és 2018. június 06. között kerül megvalósításra.