Közlemény

EREDETI LINK: TÁMOP-317 2 közlemény

Pályázati közlemény

 ”Merjünk nagyok lenni!” – Referenciaintézmény a Varga Domokos Általános Művelődési Központ című, TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0480 jelű pályázat 2012. november 30-án lezárult.

A pályázaton elnyert támogatás: 5 996 344 Ft.

Megvalósítási időszak: 2012. április 1 – november 30.

A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények – intézményi fejlesztési tervük alapján – felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét. Célkitűzés volt, hogy a közoktatási intézmények körében alakuljon ki a referencia-intézmény működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési, szolgáltatás-szervezési feltételrendszer, valamint a referencia-intézményi szolgáltatások ellátásához álljon rendelkezésre megfelelőszámú referencia-intézményi mentor-pedagógus.

Intézményi megvalósulás: Iskolánk a HEFOP és TÁMOP pályázatoknak és a belső intézményi innovációnak köszönhetően példaértékű IKT jó gyakorlatokat dolgozott ki Pleszkán László tanár úr vezetésével. Saját fejlesztésű interaktív tananyagainkat kollégáink naponta eredményesen használják. Az interaktív táblákon és a tanulói laptopokon egyaránt jó eredménnyel használható feladatsorok változatosságot visznek az oktatásba a tankönyvekben található mechanikus feladatmegoldások mellett. Rendkívüli motivációs hatással vannak a tanulókra, köztük a halmozottan hátrányos helyzetűekre is. Jelen projektünk megvalósítása során nemcsak új tananyagokat fejlesztettünk, hanem szakirányú, célzott továbbképzésekkel segítettük intézményünket e tananyagok külső felhasználók számára történő bemutatásához.

A képzéseken a hálózati együttműködés lehetőségét, az intézményi PR tevékenység megszervezését, a jó gyakorlatok bemutatását végző kollégák felkészítését, a referencia intézményi feltételek megteremtését tűztük ki célul.

A pályázati támogatásból berendezésre került egy a látogatók fogadására alkalmas helyiség, amely új bútorokkal és a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt. Színes nyomtató, szkenner, laptop projektorral segíti az érdeklődő pedagógusok tájékoztatását.

Köszönjük, hogy ezen a pályázaton is a nyertesek oldalán lehettünk. Kitűzött intézményi céljainkhoz ez a projekt is nagymértékben hozzájárult.

 

Horváth Tibor

igazgató, projektmenedzser