NTP- MKÖ- 15- 0056 – „Kézenfogva Petőfivel”

A Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP- MKÖ – 15 kódjelű pályázati kiíráson.

A pályázat 2016. január 12. és 2016. június 14. között kerül megvalósításra.

A tehetséggondozó műhelyfoglalkozások célja Kunszentmiklós történelmi, kulturális örökségének alaposabb feltárása, megismertetése. A projekt során a résztvevő gyermekek megismerkednek lakóhelyük épített örökségével és Kunszentmiklós gazdag hagyományaival, különös tekintettel Petőfi Sándornak Kunszentmiklóson tett látogatásaira. A tehetséggondozó műhely fő produktuma egy promenádszerű történelmi-irodalmi-várostörténeti körséta. A drámapedagógiai és vizuális műhelyek produktumai a megszerzett ismeretek elmélyítését, a helyi kötődések erősítését szolgálják.

További célok:

  • a történelmi fogalomalkotás készsége, a hagyományok iránti nyitottság, a térben-időben való tájékozódás, a kritikai gondolkodás komplex fejlesztése
  • a tehetséges fiatalok önszerveződésének segítése
  • a történelmi kutatás iránti igény felkeltése és a folyamatos önművelési és tevékenységi igény megalapozása és eszköztárának átadása
  • a globális gondolkodás és komplex szemléletmód képességének kialakítása
  • a közös tevékenység öröme érzésének megismertetése
  • a tudástöbblet átadása, az egymástól való tanulás lehetőségének felkínálása, a tehetséges gyermek az önbizalmának fejlesztése, belső motivációjának növelése
  • a résztvevő pedagógusok szemléletformálása és módszertani kultúrájának bővítése.

A projekt jellegű program központi témáját Petőfi Sándor kunszentmiklósi látogatásait, két egymással együttműködő műhely (drámapedagógiai és vizuális) keretein belül dolgoznak fel a gyermekek, akik valamennyien a VDÁI és AMI tanulói. A megvalósulás során a résztvevők elsajátítják a forráskutatás, feldolgozás módszereit. Helytörténeti gyűjtéseket végeznek. Levéltári anyagokat elemeznek a város történetével, és a költő látogatásaival kapcsolatos jelenetek összeállításához. A költő itteni látogatásainak helyszíneiként szolgáló épületek eredeti állapotát mutató tablókat készítenek, melyek az események eredeti helyszínéül szolgáltak. A megvalósítás során a drámapedagógia, valamint a vizuális tevékenységek módszereit alkalmazzuk. A programsorozat megvalósítását a szakembereken kívül, pályázati keretből biztosított anyagok, eszközök új technikai felszerelések is segítik.

MEGHÍVÓ

meghívó

PLAKÁT

pl

ZÁRÓ CIKK

záró

GALÉRIA

VIDEÓ

LINK